Brutus Östling AB och Östlings Bokförlag Symposion AB – dataskyddspolicy

Dina personuppgifter
Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss, och syftet med denna policy är att tydligt och transparent beskriva hur vi samlar in, använder, och lagrar dina personuppgifter. Brutus Östling AB (Org.nr. 556947-6467) och Östlings Bokförlag Symposion AB (Org.nr. 556414-3674) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar
Brutus Östling AB och Östlings Bokförlag Symposion AB är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter på våra webbplatser, nyhetsbrev och när du är kund till oss.

Insamling av personuppgifter
Vår dataskyddspolicy täcker all data som vi registrerar, till exempel från vår webbplats, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. När du handlar av oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer, e-post. Om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev samlar vi in namn, postnummer och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver, och vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Genom att beställa varor eller använda våra tjänster accepterar du vår behandling av dina personuppgifter och vår dataskyddspolicy. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vår användning och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna leverera de varor/tjänster du har beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Vi använder de uppgifter som behövs för bokföring. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss på info@symposion.se så får du ett registerutdrag. Dataregistering som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet (till exempel bokföring, skatteredovisning) får ske utan samtycke. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket (utom där rättsliga regler kräver annorlunda). Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via telefon 0730 662 007 eller skriva till oss: Ågerup 202, 243 92 Höör, eller skicka e-post till info@symposion.se