BAND 9:  NIETZSCHES SAMLADE VERK

Friedrich Nietzsche
EFTERLÄMNADE ANTECKNINGAR
Band 9 i Samlade verk i svensk översättning

”Jag är ensamheten som människa”

För första gången presenteras ett stort urval ur Nietzsches efterlämnade anteckningar på svenska, med fokus på hans sista produktiva år under 1880-talets senare del. En stor del av texterna utgör förberedelser till det planerade verket med titeln Viljan till makt , som Nietzsche aldrig fullbordade men arbetade på in i det sista.

Tematiken här är delvis densamma som i Nietzsches allra sista färdigställda skrifter (Fallet Wagner, Avgudaskymning, Antikrist och Ecce homo), kretsande kring nihilismens problem och samtidens décadence, kristendomens slavmoral och behovet av en omvärdering av alla värden, tillsammans med tillbakablickar på det egna livet och verket. Samtidigt fördjupar sig Nietzsche här, ännu mer än i de publicerade texterna, i sina ständiga frågor om språkets, verklighetens och kunskapens natur.

Stilen växlar mellan utförda skisser, aforismer och korta anteckningar, som trots sin ibland oslipade karaktär ofta förmedlar Nietzsches grundtankar i en ovanligt koncis, destillerad form.

För översättning och kommentarer till texterna svarar Jim Jakobsson; urvalet är gjort i samråd med redaktionen. Efterordet är skrivet av Peter Handberg.

Med detta band är utgåvan av Friedrich Nietzsches Samlade skrifter på Symposion komplett, i sammanlagt tio band (breven i urval bundna i två delar).

BOKFAKTA:
Friedrich Nietzsche
EFTERLÄMNADE ANTECKNINGAR
Band 9 i Samlade verk i svensk översättning
Översättning: Jim Jakobsson
Urvalet är gjort av Jim Jakobsson i samråd med redaktionen för Nietzsches samlade verk på svenska
Danskt band. 584 sidor

Beställ Nietzsche, band 9: EFTERLÄMNADE ANTECKNINGAR

422 kr +  frakt 53 kr =  475 SEK  inom Sverige.

Danmark, Finland, Norge: rabatterad frakt 120 SEK  = totalpris: 542 SEK

BOKPAKET för 672 SEK
Beställ band 9 av Nietzsches samlade verk på svenska: Efterlämnade anteckningar  samtidigt mede Hans Ruins essäbok om Nietzsche: I förnuftets skugga
PAKETPRIS 672 SEK
inklusive frakt inom Sverige (till Norge, Danmark, Finland tillkommer rabatterad frakt på 90 SEK, totalpris 762 SEK)

Inom Sverige levereras boken/böcker via Schenker/Ombud till närmaste ombud. Vill ni ha hemleverans tillkommer extra kostnad (skriv i rutan med övrigt på talongen), därtill tar det några dagar längre. Vi ger er ett pris.

         +

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på boken t.v. för mer info  om Hans Ruins essäer om Nietzsche i I förnuftets skugga

OBS! När du skickat in beställningen ska du omgående få ett bekräftelsemejl från oss. Får du inte det ber vi dig att först kontrollera din skräppost, ofta hamnar svarsmejl där. Hittar du inte ett svarsbrev där kan du kontakta oss via telefon, 0730 662 007, eller mejl order@symposion.se

  Jag beställer band 9 av Friedrich Nietzsches Samlade verk, "Efterlämnade anteckningar" till totalpriset 475 SEK inkl. frakt inom Sverige) För nordiska grannländer är totalpriset inkl. frakt 542 SEK.


  PAKETPRIS TVÅ BÖCKER:
  KRYSSA I JA-RUTAN om du vill beställa PAKETET med både Hans Ruins bok "I förnuftets skugga" och band 9 av Nietzsches samlade verk "Efterlämnade anteckningar" för 672 SEK totalt. (För leverans till Norge, Danmark, Finland tillkommer extra fraktkostnad på 90 SEK = totalt 762 SEK).*

  Jag ger härmed tillåtelse till Symposion Bokförlag att använda min e-postadress för utskick av nyhetsbrev (vanligen 4-10 mejl per år).*

  Dataskyddspolicy

  Levereras vanligen inom 4-7 arbetsdagar.